Gezondheidspromotie in stad, gemeente en buurt

in de kijker

Gezondheid in het meerjarenplan van je gemeente

 

beeld bbc

Deze fiches beschrijven hoe bijvoorbeeld tabak, gezonde voeding, alcohol of milieu & gezondheid in de nieuwe beleids- en heheerscyclus (BBC) voor steden, gemeenten en OCMW’s past.  

Lokale analyse
Concreet zijn de fiches allemaal vanuit eenzelfde logica opgebouwd en bevatten ze naast enkele cijfers ook aanknopingspunten met het maken van een lokale analyse rond het thema. Er wordt aandacht besteed aan het formuleren van doelstellingen en het opstellen van actieplannen. 

Concrete materialen
Verder wordt in iedere fiche het belang van samenwerking met Logo en het CGG aangehaald. Bovendien zie je een overzicht van concrete materialen die steden en gemeenten kunnen gebruiken als ze met deze thema’s aan de slag willen gaan. 
Hou onze website in het oog, want er komen regelmatig nieuwe fiches bij!

Alcohol Vigez 1212.pdf                                            

Borstkanker ops Vigez 2012.pdf                                 

Cannabis Vigez.pdf

Gezondheid & Milieu Vigez 2012.pdf

Gezondheid Vigez 2012.pdf

Illegale drugs Vigez 2012.pdf

Tabak Vigez 2012.pdf

Voeding Vigez 2012.pdf

Beweging Vigez 2012.pdf

Valpreventie Vigez 2012.pdf

Geestelijke gezondheid Vigez 2012.pdf

Hoe maak je gezond leven in de gemeente aantrekkelijk?

‘Trekt u de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?’ vroegen we ons voor de verkiezingen af. Nu gaan we een stap verder. In ‘Een kar vol praktijkvoorbeelden’ brachten we 20 haalbare en concrete acties uit Vlaamse gemeenten bijeen. Gezonde keuzes in een gezonde omgeving die voor iedereen bereikbaar en aantrekkelijk zijn.

Download de brochure met praktijkvoorbeelden

Aandacht voor gezond leven kleurt partijprogramma's

Kies voor een gezonde gemeenteDe Vlaamse politieke partijen zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen behoorlijk in op gezondheid: een gezond leven én een gezonde leefomgeving. Dat blijkt uit een eerste analyse van de verkiezingsprogramma’s die VIGeZ onder de loep nam.