Nieuw terugbetalingssysteem voor roker die wil stoppen

Thema: Tabak

Datum: 16 november 2016

Wie wil stoppen met roken en daarvoor hulp zoekt bij een tabakoloog betaalt vanaf 1 januari 2017 enkel nog een deel van de kosten zelf. De Vlaamse Overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog. Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming* of zonder verhoogde tegemoetkoming), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

Je kans om voor altijd te stoppen wordt veel groter als je het goed aanpakt. Want stoppen met roken kan je leren. Hoe dan? Met de hulp van Tabakstop (0800 111 00 of www.tabakstop.be), je (huis)arts of een tabakoloog.

De begeleiding door een tabakoloog werd vroeger terugbetaald door de mutualiteit, maar vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inwoners van Vlaanderen. Vanaf dan worden tabakologen rechtstreeks vergoed door de Vlaamse Overheid. Zelf betaal je een eigen bijdrage die wordt berekend  per kwartier consultatie (zie tabel). 

Wat is een tabakoloog?

Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Hij kan je dan ook met de beste hulp begeleiden en steunen. 
Daarnaast kan ook je (huis)arts je helpen. Hij kan je zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een tabakoloog. Sommige (huis)artsen zijn ook zelf tabakoloog.

Wat doet een tabakoloog?

Een tabakoloog begeleidt je en geeft je handige tips om te stoppen met roken. Hij gaat na wat roken voor je betekent en weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. Samen leggen jullie een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor dat je je goed voorbereidt bij het stoppen. Daarna begeleidt hij je nog verder. Zo kan die nieuwe start een succes worden.

Waar kan ik een tabakoloog vinden?

Tabakologen geven individuele begeleiding of groepsbegeleiding.

Hoeveel betaal ik?

Wanneer je vanaf 1 januari 2017 begeleiding volgt bij een tabakoloog, betaal je maar een deel van de kosten zelf. De Vlaamse Overheid betaalt de rest rechtstreeks aan de tabakoloog.

Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming* of zonder verhoogde tegemoetkoming), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding. In onderstaande tabel vind je terug hoeveel je zelf maximaal per kwartier begeleiding aan de tabakoloog moet betalen.

Jongeren t.e.m. 20 jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Individuele begeleiding per kwartier Groepsbegeleiding per kwartier
Verhoogde tegemoetkoming Max. 1 euro Max. 0,5 euro
Zonder verhoogde tegemoetkoming Max. 7,5 euro Max. 1 euro

* Onderaan de klever van je mutualiteit staat een code. Deze code eindigt steeds op 1 als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Jongeren t.e.m. 20 jaar hebben altijd recht op de verhoogde tegemoetkoming voor rookstopbegeleiding.

Prestaties voor rookstopbegeleiding die gebeurden in 2017 of later worden, voor inwoners van Vlaanderen, niet meer terugbetaald door de mutualiteit.

Op hoeveel begeleiding heb ik recht?

Elke inwoner van Vlaanderen heeft jaarlijks recht op een aantal uren rookstopbegeleiding. Je hebt per kalenderjaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep (je kan wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd). Als je jaarlijkse aantal uren begeleiding op zijn, heb je geen recht meer op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de kosten. 
Je tabakoloog helpt je om bij te houden waar je nog recht op hebt.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid
 

Gerelateerd nieuws