Opleidingen

Actieve Kinderopvang

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Schooldirecteurs,Coördinatoren en begeleiders van voor- en naschoolse kinderopvang (3 tot 12 jaar)

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) het project ‘Actieve kinderopvang’.

Lees meer

Gezonde kinderdagverblijven

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Coördinatoren en begeleiders van kinderdagverblijven (kinderen van 0 tot 3 jaar)

Gezonde kinderdagverblijven biedt concrete ondersteuning aan de hand van een vorming voor de begeleiders en coördinatoren. Via de vorming word je geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen rond gezonde voeding, beweging en lang stilzitten, en leer je om een beleid rond deze gezondheidsthema’s op te starten of verder uit te bouwen.

Lees meer

Masterclass Gezonde Gemeente 2016-2018: ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’

Voor wie: Gezondheidsambtenaren, welzijnsambtenaren, communicatieambtenaren, maatschappelijk werkers OCMW’s, sportfunctionarissen, schepenen v. sociale zaken, OCMW voorzitters, leden van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn- en gezondheid…kortom iedereen met een hart voor een lokaal gezondheidbeleid.

Eerstvolgende sessie: 11 mei 2017

Vanaf oktober 2016 organiseren het VIGeZ en de Vlaamse Logo’s met de steun van de VVSG een unieke masterclass ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’. Tijdens deze masterclass leer je hoe je je lokaal gezondheidsbeleid verbreedt en verdiept en doet uitgroeien tot een succesvol verhaal dat je inwoners aanspreekt en engageert. Tijdens deze masterclass delen academici, consultants, praktijkwerkers en collega’s hun kennis, hun ervaringen, hun kleine en grote succes- en faalverhalen over thema’s zoals integraal werken, projectmatig werken, gezondheidsongelijkheid, gezondheidscommunicatie, zorgtoegankelijkheid… Deze masterclass bestaat uit vier themadagen die telkens in elk van de provincies georganiseerd worden en dit gespreid over een periode van 2 jaar.

Lees meer

Train-de-trainer Zilverwijzer in Woonzorgcentra

Geestelijke gezondheidsbevordering

Voor wie: Personeelsleden uit woonzorgcentra (psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk assistent, (ortho)pedagoog, hoofdverpleegkundige, …)

Eerstvolgende sessie: 26 september 2017

Zilverwijzer in Woonzorgcentra is een preventieve methodiek om samen met bewoners te werken aan veerkracht. Een sterke veerkracht draagt namelijk bij aan een positieve geestelijke gezondheid. Tijdens één namiddag word je klaargestoomd om binnen je woonzorgcentrum met de methodiek aan de slag te gaan. Zo ontdek je in de train-de-trainer uit welke verschillende onderdelen Zilverwijzer in Woonzorgcentra bestaat. De hoofdfocus van de vorming ligt op de Zilverwijzer-groepssessies. Je komt te weten hoe de handleiding is opgebouwd en krijgt via oefeningen handvaten aangereikt om de Zilverwijzer-groepssessies zelf te organiseren en te begeleiden.

Lees meer

De Goed-Gevoel-Stoel: een stevig zitje

Geestelijke gezondheidsbevordering

Gezondheidsongelijkheid

Voor wie: Deze train-de-trainer is er voor iedereen die voeling heeft met de leefwereld van mensen uit kwetsbare groepen zoals Verenigingen waar armen het woord nemen, welzijnsschakels, OCMW’s, buurthuizen, wijkgezondheidscentra, …

Eerstvolgende sessie: 09 mei 2017

Maatschappelijk kwetsbare mensen hebben naast allerhande materiële, fysieke en financiële problemen ook vaker psychische problemen. Daarom ontwikkelde het VIGeZ in samenwerking met CEDES de ‘Goed-Gevoel-Stoel’, een groepsmethodiek om samen met mensen uit kwetsbare groepen te werken aan geestelijke gezondheid en mentale draagkracht.

Lees meer

Gezonde Gasten

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Gezondheidsongelijkheid

Tabak

Voor wie: begeleiders, opvoeders, coördinatoren, psychologen, orthopedagogen,… in de jeugdhulp die in hun organisatie kwaliteitsvol aan meer gezonde voeding, beweging, gezond binnenmilieu en minder roken en sedentair gedrag willen werken. En die als procesbegeleider willen functioneren binnen hun organisatie om samen met collega’s en jongeren aan een structureel gezondheidsbeleid te werken.

Eerstvolgende sessie: 23 mei 2017 (Sessie volzet)

Werk je in de jeugdhulp, met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties? Ligt hun gezondheid je ook nauw aan het hart? Wil je binnen je jeugdhulporganisatie aan gezonde gewoontes werken? Dan is de vorming Gezonde Gasten iets voor jou! Leer bij en wissel uit met andere organisaties hoe je structureel en op een leuke manier rond gezonde voeding, tabak, beweging, sedentair gedrag en gezond binnenmilieu aan de slag kan in je organisatie!

Lees meer

Liever Actiever: de workshop

Voor wie: Gezondheidsambtenaren, maatschappelijk werkers van OCMW’s, thuishulpdiensten, medewerkers van de lokale gezondheidsdienst, sportfunctionarissen, gezondheidspromotoren, centrumleiders van het Lokaal Dienstencentrum, directeurs van woonzorgcentra,… kortom iedereen die betrokken is bij het uitwerken van bewegingsstimulerende initiatieven en projecten voor ouderen.

​Hoe zorg je er voor dat een initiatief ter promotie van beweging bij ouderen succesvol is? Met welke drempels en succesfactoren hou je best rekening? We nemen de inspiratiebrochure van Liever Actiever als leidraad en gaan hiermee aan de slag tijdens deze praktijkgerichte vorming. We inspireren elkaar met voorbeelden uit de praktijk!

Lees meer

Voeding met een korreltje zout

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Gezondheidsprofessionals die zelf voorlichting geven over voeding en gezondheid zoals Logo’s, leraren, artsen, verpleegkundigen, diëtisten, CLB-medewerkers, medewerkers van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk…

Eerstvolgende sessie: 23 mei 2017

Op het internet en in de media neemt de aandacht voor gezonde voeding steeds meer toe. Een positieve evolutie, maar de beschikbare info is soms tegenstrijdig en niet altijd even kwalitatief.

Lees meer

Praktisch

  • Cursusmateriaal inbegrepen.
  • Bij een volledige dag is een broodjeslunch voorzien.
  • Automatische bevestiging na inschrijving. Een week voor aanvang volgt via e-mail meer info.
  • Annuleren tot 1 week voor aanvang.
  • Facturatie na afloop van de vorming.
  • Als je verhinderd bent wegens overmacht, kan één van je collega's kosteloos je plaats innemen