Opleidingen

Actieve Kinderopvang

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Schooldirecteurs,Coördinatoren en begeleiders van voor- en naschoolse kinderopvang (3 tot 12 jaar)

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) het project ‘Actieve kinderopvang’.

Lees meer

Geen gezonde gemeente zonder gezonde mobiliteit

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Lokale mobiliteitsambtenaren of bevoegde schepenen, verantwoordelijken van mobiliteitsaanbieders , ambtenaren of praktijkwerkers van beleidsdomeinen met impact op mobiliteit en gezondheid. (zoals duurzaamheid, ruimtelijke ordening, veiligheid, …)

Kunnen we onze mobiliteit zo organiseren dat die zowel voor de weggebruikers als voor buurtbewoners zo gezond mogelijk is? Bewegingsbevorderend, in gezonde lucht, met gezond omgevingsgeluid, in een veilige infrastructuur? Hebben we vanuit mobiliteit en gezondheid impact op de kenmerken en de inrichting van de omgeving die gezonde keuzes van verplaatsing in de hand werken?

Lees meer

Masterclass Gezonde Gemeente 2016-2018: ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’

Voor wie: Gezondheidsambtenaren, welzijnsambtenaren, communicatieambtenaren, maatschappelijk werkers OCMW’s, sportfunctionarissen, schepenen v. sociale zaken, OCMW voorzitters, leden van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn- en gezondheid…kortom iedereen met een hart voor een lokaal gezondheidbeleid.

Eerstvolgende sessie: 08 november 2016

Vanaf oktober 2016 organiseren het VIGeZ en de Vlaamse Logo’s met de steun van de VVSG een unieke masterclass ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’. Tijdens deze masterclass leer je hoe je je lokaal gezondheidsbeleid verbreedt en verdiept en doet uitgroeien tot een succesvol verhaal dat je inwoners aanspreekt en engageert. Tijdens deze masterclass delen academici, consultants, praktijkwerkers en collega’s hun kennis, hun ervaringen, hun kleine en grote succes- en faalverhalen over thema’s zoals integraal werken, projectmatig werken, gezondheidsongelijkheid, gezondheidscommunicatie, zorgtoegankelijkheid… Deze masterclass bestaat uit vier themadagen die telkens in elk van de provincies georganiseerd worden en dit gespreid over een periode van 2 jaar.

Lees meer

Train-de-trainer Zilverwijzer in Woonzorgcentra

Geestelijke gezondheidsbevordering

Voor wie: Personeelsleden uit woonzorgcentra (psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk assistent, (ortho)pedagoog, hoofdverpleegkundige, …)

Zilverwijzer in Woonzorgcentra is een preventieve methodiek om samen met bewoners te werken aan veerkracht. Een sterke veerkracht draagt namelijk bij aan een positieve geestelijke gezondheid. Tijdens één namiddag word je klaargestoomd om binnen je woonzorgcentrum met de methodiek aan de slag te gaan. Zo ontdek je in de train-de-trainer uit welke verschillende onderdelen Zilverwijzer in Woonzorgcentra bestaat. De hoofdfocus van de vorming ligt op de Zilverwijzer-groepssessies. Je komt te weten hoe de handleiding is opgebouwd en krijgt via oefeningen handvaten aangereikt om de Zilverwijzer-groepssessies zelf te organiseren en te begeleiden.

Lees meer

Voeding met een korreltje zout

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Gezondheidsprofessionals die zelf voorlichting geven over voeding en gezondheid zoals Logo’s, leraren, artsen, verpleegkundigen, diëtisten, CLB-medewerkers, medewerkers van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk…

Op het internet en in de media neemt de aandacht voor gezonde voeding steeds meer toe. Een positieve evolutie, maar de beschikbare info is soms tegenstrijdig en niet altijd even kwalitatief.

Lees meer

Basismodule Gezonde School

Gezondheidsbevordering

Voor wie: coördinatoren gezondheidsbeleid, schooldirecties, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.

Eerstvolgende sessie: 10 november 2016 (Sessie volzet)

In deze tweedaagse training werken we stapsgewijs een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit met behulp van de methodiek Gezonde School. Aan de hand van oefeningen op cases die door de cursisten worden aangereikt leer je de tools van Gezonde school gebruiken. We doorlopen de belangrijkste principes van werken aan een gezondheidsbeleid op school. Op het einde van de tweedaagse mogen de gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer kennen voor de cursisten.

Lees meer

Gezonde voeding promoten op het werk

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: hr-managers, preventieadviseurs, mobiliteitscoördinatoren, gezondheidsambtenaren

Eerstvolgende sessie: 15 november 2016

Overgewicht en een onevenwichtig eetpatroon leiden niet enkel tot een daling van de levenskwaliteit, voor werknemers betekent dit ook een verlies aan productiviteit, een toename in verzuim en een verhoogde kans op vroegtijdige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers hebben er dus alle belang bij om een gezonde leef- en voedingsstijl te promoten en te ondersteunen bij hun werknemers. Maar hoe pak je dit nu concreet aan? En welke initiatieven kan je als werkgever nemen?

Lees meer

Praktisch

  • Cursusmateriaal inbegrepen.
  • Bij een volledige dag is een broodjeslunch voorzien.
  • Automatische bevestiging na inschrijving. Een week voor aanvang volgt via e-mail meer info.
  • Annuleren tot 1 week voor aanvang.
  • Facturatie na afloop van de vorming.
  • Als je verhinderd bent wegens overmacht, kan één van je collega's kosteloos je plaats innemen