Opleidingen

Train-de-trainer voor de voordracht ‘Meer bewegen én minder zitten’

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Lesgevers met beschreven profiel hieronder

Eerstvolgende sessie: 16 juni 2016 (Sessie volzet)

De Logo’s en het VIGeZ zijn samen op zoek naar gemotiveerde sprekers voor voordrachten over beweging en sedentair gedrag. Gezien de interesse in ‘Meer beweging én minder zitten’ wordt deze voordracht op 16 juni voor een tweede keer georganiseerd. Deze voordracht voor groepen is gericht naar het algemene publiek en meer bepaald naar volwassenen binnen de setting van lokale gemeenschappen.

Lees meer

Kieskeurig: voedingsbeleid in het secundair onderwijs

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Directie, leraren en CLB-medewerkers

Eerstvolgende sessie: 04 oktober 2016

Het is voor secundaire scholen een grote uitdaging om hun leerlingen aan te zetten tot gezond eten en drinken. De vorming ‘Kieskeurig’ gaat dieper in op het voedingsbeleid als onderdeel van het gezondheidsbeleid op school. Via online instrumenten en korte checklists kan een school het huidige voedingsaanbod analyseren en nagaan wat er verbeterd kan worden. Tijdens deze vorming stellen we enkele concrete materialen en klassikale werkvormen voor om ook in de lessen aan de slag te gaan rond gezonde voeding.

Lees meer

Basismodule Gezonde School

Gezondheidsbevordering

Voor wie: coördinatoren gezondheidsbeleid, schooldirecties, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.

Eerstvolgende sessie: 10 november 2016

In deze tweedaagse training werken we stapsgewijs een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit met behulp van de methodiek Gezonde School. Aan de hand van oefeningen op cases die door de cursisten worden aangereikt leer je de tools van Gezonde school gebruiken. We doorlopen de belangrijkste principes van werken aan een gezondheidsbeleid op school. Op het einde van de tweedaagse mogen de gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer kennen voor de cursisten.

Lees meer

Actieve Kinderopvang

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: Schooldirecteurs,Coördinatoren en begeleiders van voor- en naschoolse kinderopvang (3 tot 12 jaar)

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) het project ‘Actieve kinderopvang’.

Lees meer

Gezonde voeding promoten op het werk

Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie: hr-managers, preventieadviseurs, mobiliteitscoördinatoren, gezondheidsambtenaren

Eerstvolgende sessie: 15 november 2016

Overgewicht en een onevenwichtig eetpatroon leiden niet enkel tot een daling van de levenskwaliteit, voor werknemers betekent dit ook een verlies aan productiviteit, een toename in verzuim en een verhoogde kans op vroegtijdige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers hebben er dus alle belang bij om een gezonde leef- en voedingsstijl te promoten en te ondersteunen bij hun werknemers. Maar hoe pak je dit nu concreet aan? En welke initiatieven kan je als werkgever nemen?

Lees meer

Praktisch

  • Cursusmateriaal inbegrepen.
  • Bij een volledige dag is een broodjeslunch voorzien.
  • Automatische bevestiging na inschrijving. Een week voor aanvang volgt via e-mail meer info.
  • Annuleren tot 1 week voor aanvang.
  • Facturatie na afloop van de vorming.
  • Als je verhinderd bent wegens overmacht, kan één van je collega's kosteloos je plaats innemen