Basismodule Gezonde School

Thema Gezondheidsbevordering

Voor wiecoördinatoren gezondheidsbeleid, schooldirecties, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.

In deze tweedaagse training werken we stapsgewijs een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit met behulp van de methodiek Gezonde School. Aan de hand van oefeningen op cases die door de cursisten worden aangereikt leer je de tools van Gezonde school gebruiken. We doorlopen de belangrijkste principes van werken aan een gezondheidsbeleid op school. Op het einde van de tweedaagse mogen de gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer kennen voor de cursisten.

De gezondheidsmatrix geeft aan wat een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid concreet betekent. De kwaliteitscirkel reikt de school een praktisch model aan dat haar doorheen de verschillende stappen van dat beleid gidst. Het spinnenweb gezondheidsbeleid laat de school dan weer toe om na te gaan in hoeverre ze voldoet aan de randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle gezondheidswerking.

De tweedaagse training is bedoeld voor coördinatoren gezondheidsbeleid, schooldirecties, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.

Data en locaties

09 maart 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave schildknechtstraat 9,1020 Brussel

23 maart 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave schildknechtstraat 9,1020 Brussel

Prijs: €160,00

Lesgever(s): Tineke Vansteenkiste (Stafmedewerker gezonde school VIGeZ)

Extra info:

Geannuleerd

Inschrijving afgelopen