Basisopleiding gezondheidspromotie

Thema Gezondheidsbevordering

Voor wiegezondheidsprofessionals uit verschillende sectoren

Basisopleiding gezondheidsbevordering najaar 2017

De gezondheid van mensen bevorderen is geen evident gegeven. Gedrag verander je niet in een handomdraai, en dat geldt ook voor de omgeving waarin we leven. In deze opleiding maak je kennis met de belangrijkste modellen en principes van de gezondheidspromotie. Je leert er hoe je de gezonde keuze tot de makkelijkste keuze maakt. Hoe je te weten komt wat werkt en wat niet. Hoe je organisaties gezonder maakt en hoe je door co-creatie beter rekening kan houden met wat specifieke groepen aanspreekt.

De opleiding wordt vernieuwd tegen het najaar en is gespreid over vijf dinsdagen, waarbij de eerste drie een gemeenschappelijke basis geven over topics als gedragsbeïnvloeding, omgevingsgericht werken en verschillende vormen van evidence en evaluatie.

De twee volgende dagen bieden we je telkens de keuze uit twee verschillende modules.

Het volledige programma zal beschikbaar zijn in mei 2017.  De data zijn wel al bekend zodat je je al kan inschrijven.

Programma voorjaar 2017

De gezondheid van mensen bevorderen is geen evident gegeven. Gedrag verander je niet in een handomdraai, en dat geldt ook voor de omgeving waarin we leven. In deze opleiding maak je kennis met de belangrijkste modellen en principes van de gezondheidspromotie. Je leert er hoe je op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een project kan opzetten en hoe je mensen en organisaties gezonder maakt. Een getuigschrift wordt afgeleverd aan de cursisten die de vijf opleidingsdagen hebben gevolgd. Het wordt zowel in het voor- als in het najaar georganiseerd.

Dag 1: Begrippen gezondheidsbevordering

De gezondheidspromotie wil mensen in staat stellen om controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid. Die dag leer je waar deze definitie voor staat. Je maakt kennis met de belangrijkste begrippen en stromingen in de gezondheidsbevordering. Je leert tevens hoe de gezondheidspromotie in Vlaanderen georganiseerd wordt.

Dag 2: Gedragsbeïnvloeding

Een belangrijke pijler is het veranderen van ongezond gedrag en het versterken van gezond gedrag. Je leert die dag welke modellen van gedragsverandering in de gezondheidsbevordering gangbaar zijn.

Dag 3: Organisatie- en beleidsgericht werken

De gezondheidspromotie steunt niet louter op gedragsverandering. Het creëren van een omgeving die gezond gedrag uitlokt en ongezond gedrag voorkomt, is cruciaal in het bevorderen van de gezondheid van mensen. Die dag maak je kennis met omgevingsgerichte modellen in de gezondheidspromotie.

Dag 4: Evidence-based werken

Een probleemanalyse, een evaluatieplan, meetinstrumenten, … Het zijn doorgaans gekende begrippen, maar hoe ze het best worden ingevuld bij gezondheidsbevordering, is vaak minder duidelijk. Je leert die dag werken met empirische gegevens en hoe je je acties kan evalueren.

Dag 5: Projectmatig werken

Een planmatige en systematische werkwijze staat borg voor meer kwaliteit en een grotere kans op gunstige resultaten. Je leert die dag hoe je stap voor stap een project voor gezondheidspromotie kan plannen, uitvoeren en meten.

Data en locaties

05 september 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

19 september 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

03 oktober 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

17 oktober 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

07 november 2017
9:30u - 16:30u
VIGeZ, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

Prijs: €360,00

Lesgever(s): VIGeZ stafmedewerkers

Extra info:

Broodjeslunch en cursusmateriaal inbegrepen