Masterclass Gezonde Gemeente 2016-2018: ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’

Voor wieGezondheidsambtenaren, welzijnsambtenaren, communicatieambtenaren, maatschappelijk werkers OCMW’s, sportfunctionarissen, schepenen v. sociale zaken, OCMW voorzitters, leden van de gemeentelijke adviesraad voor welzijn- en gezondheid…kortom iedereen met een hart voor een lokaal gezondheidbeleid.

Vanaf oktober 2016 organiseren het VIGeZ en de Vlaamse Logo’s met de steun van de VVSG een unieke masterclass ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’. Tijdens deze masterclass leer je hoe je je lokaal gezondheidsbeleid verbreedt en verdiept en doet uitgroeien tot een succesvol verhaal dat je inwoners aanspreekt en engageert.  

Tijdens deze masterclass delen academici, consultants, praktijkwerkers en collega’s hun kennis, hun ervaringen, hun kleine en grote succes- en faalverhalen over thema’s zoals integraal werken, projectmatig werken, gezondheidsongelijkheid, gezondheidscommunicatie, zorgtoegankelijkheid…  Deze masterclass bestaat uit vier themadagen die telkens in elk van de provincies georganiseerd worden en dit gespreid over een periode van 2 jaar. 

Themadag 2: Gezondheidsongelijkheid: hoe pakken we lokaal de oorzaken aan?

De cijfers die de gezondheidskloof aangeven zijn gekend. Gezonde levensjaren zijn niet evenveel voor iedereen weggelegd. Met elke stap hoger op de sociale ladder neemt je kans op gezond blijven gradueel toe. Hoe komt dat? En vooral: wat kan je eraan doen? Heb je als lokaal bestuur impact op de eigenlijke oorzaken?

In deze tweede themadag van de masterclass Gezonde Gemeente leggen we de brede maatschappelijke oorzaken van deze sociale gradiënt bloot en kijken we hoe je als lokaal bestuur het recht op gezondheid voor iedereen garandeert. We passen het principe van proportioneel universalisme toe op wat we vanuit het beleidsdomein gezondheid en welzijn kunnen doen. En we kijken met een ‘equity lens’ naar andere beleidsdomeinen die de determinanten of oorzaken van de ongelijkheid beïnvloeden.

Prof. Sara Willems licht op praktijkgerichte wijze de problematiek en verklaringen toe, waarna we op basis van goede praktijken de succesfactoren benoemen om deze problematiek te keren. Gevolgd door concrete strategieën en interventies die de kansen op een gezond leven in een gezonde omgeving voor iedereen versterken. 

Uurschema

  • 9.30 uur: Gezondheidsongelijkheid zit diep verankerd in onze samenleving
    (prof. Dr. Sara Willems, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent)
     
  • 13.30 uur: zo universeel als mogelijk en zo intensief als nodig: handvatten om de gradiënt te verkleinen
    (Bruno Buytaert, senior stafmedewerker kwetsbare groepen VIGeZ)

Extra info

Themadag 3 spitst zich toe op structurele maatregelen die je kan  nemen om de preventieve en curatieve zorg voor elke burger toegankelijk te maken. Welke drempels ervaren kwetsbare groepen? En hoe maak je zorg meer betaalbaar, bereikbaar, bekend en beschikbaar? Deze module loopt in het najaar 2017. Deelnemers aan themadag 1 en 2 worden als eerste op de hoogte gebracht. 

Meer info kan je ook altijd krijgen bij: Werner De Wael (stafmedewerker Gezonde Gemeente) of bij het Logo van je regio

De datum van de Masterclass Gezonde Gemeente in provincie Antwerpen wordt nog bepaald.

Data en locaties

11 mei 2017
9:00u - 17:00u
Antwerpen: zaal ‘de nieuwe vrede’: Vredestraat 16-22 te Berchem.

Prijs: €90,00

Lesgever(s): prof. Dr. Sara Willems, vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent, Bruno Buytaert, senior stafmedewerker

Extra info:

inclusief lesbundel, broodjeslunch