Wat doet VIGeZ

Bijna de helft van de Vlamingen heeft overgewicht, slechts 40% van de Vlamingen beweegt voldoende en 22% rookt. Een derde van de bevolking heeft last van psychische problemen.

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zijn meer dan ooit nodig. Bovendien leven we langer dan vroeger. Deze jaren kunnen we dan toch maar beter in goede gezondheid doorbrengen?

Expertisecentrum

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Sinds 1991 zijn we erkend door de Vlaamse overheid. We leveren strategieën, advies & begeleiding, opleidingen en methodieken (in de vorm van kant-en-klare pakketten) aan gezondheidsprofessionals. We zijn er voor iedereen die bezig is met gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Zowel praktijkwerkers als beleidsmakers. Lees meer over onze waarden.

Het VIGeZ sloot op 25 maart 2016 vier nieuwe beheersovereenkomsten met Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Voor de periode 2016-2020. Het VIGeZ is hierdoor partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor Algemene Gezondheidsbevordering; Gezonde Voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen; tabak, in consortium met VRGT, STK, KOTK; Algemene Logo-ondersteuning, in consortium met de Vlaamse Logo’s.

Wetenschappelijk onderbouwd

Onze experts ontwikkelen materialen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dat gaat van lespakketten voor leerkrachten over gezonde voeding tot een stappenplan voor bedrijven om een gezondheidsbeleid uit te werken. De pakketten ondersteunen het werk van de professionele gezondheidswerker. VIGeZ vervult een scharnierfunctie tussen theorie en praktijk van gezondheidsbevordering.

Onafhankelijk

Het VIGeZ is een onafhankelijke vzw. Het grootste deel van de VIGeZ-werking wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid (het agentschap Zorg en Gezondheid) in het kader van het Vlaamse preventief gezondheidsbeleid.

Gezondheidsthema's

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het VIGeZ aan de volgende gezondheidsthema's:

  • Gezondheidsbevordering
  • Gezonde voeding
  • Bewegen en sedentair gedrag
  • Ondervoeding bij ouderen
  • Tabakspreventie en rookstop
  • Geestelijke gezondheidsbevordering
  • Gezondheid en milieu

Gezondheidsdoelstellingen

Voor enkele thema's heeft de Vlaamse overheid gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. De Vlaamse overheid gebruikt gezondheidsdoelstellingen om de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering te sturen. Het zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen voor een bepaalde periode. Het VIGeZ helpt mee deze gezondheidsdoelstellingen te realiseren. We werken nauw samen met de 15 Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg) en ondersteunen daarmee de lokale werking rond de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De Logo's zorgen ervoor dat de methodieken tot bij de doelgroep geraken.

Omgeving

De omgeving speelt een belangrijke rol in de gezonde keuze die je maakt. Daarom is het ook belangrijk dat onze leer-, leef-, woon-, en werkomgeving gezond zijn. Doe zelf eens de test. Op hoeveel plaatsen vind jij een frisdrankautomaat? En op hoeveel plekken een waterfontein?

Het VIGeZ werkt samen met intermediairs uit het onderwijs (zoals CLB's, pedagogische begeleiders, …), het bedrijfsleven (zoals externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, preventieadviseurs, …) en lokale gemeenschappen (gemeente, verenigingen) aan gezondheid. We begeleiden hen in het uitwerken van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid.

Samenwerking

Het VIGeZ werkt ook regelmatig samen met professionals binnen en buiten de gezondheidssector en met gewaardeerde partnerorganisaties in Vlaanderen als Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), Sensoa, Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV).

Samen met een aantal organisaties uit de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen onderschreven we een ethische code, een duidelijke leidraad bij partnerschappen en sponsoring.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en ontvang één van onze nieuwsbrieven

Inschrijven