Bewegen op Verwijzing

Meer weten over Bewegen op Verwijzing

Dagelijks bewegen. Soms denken we er te weinig tijd voor te hebben of is simpelweg de goesting er niet. Beperkte (financiële) kansen verhogen de drempel nog meer. Maar wat als je gezondheid eronder lijdt?

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar de ‘BOV-coach’. Lees meer over wie precies in aanmerking komt om BOV-coach te worden.

Doel van het project? De ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen. In overleg met de BOV-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.

De BOV-coach staat niet alleen

Bewegen Op Verwijzing vertrekt vanuit een lokaal intersectoraal netwerk waarin lokale en regionale partners uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Lokale besturen, huisartsenkring, gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken en Logo.

Op dit lokale niveau en in afstemming met de verschillende sectoren is het belangrijk dat het laagdrempelige beweegaanbod in kaart wordt gebracht. Waar nodig wordt dit best ook aangevuld met een aanbod dat voldoet aan de noden van de doelgroep.

Terugbetaling

De consultaties bij de BOV-coach worden terugbetaald. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid betaal je slechts 20 euro in plaats van 60 euro voor een consultatie van 1 uur. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je slecht 4 euro uit eigen zak. Wanneer een consultatie een half uur duurt betaal je de helft. Consultaties in groep zijn goedkoper.

BOV-aanvraag indienen

Bewegen op Verwijzing richt zich op Vlaamse lokale besturen en andere lokale organisaties. Wil je in jouw gemeente een BOV-coach ter beschikking stellen? Dien dan met je lokale partners en onder begeleiding van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) uit je regio een dossier in. Lees meer over hoe je een dossier kan indienen, en waaraan het moet voldoen om goedkeuring te krijgen.

Thema: Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie

Lokale besturen en andere lokale organisaties (bv. Samenlevingsopbouw)