Factsheet sedentair gedrag

Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dat is het onderwerp van de factsheet sedentair gedrag. Deze factsheet bundelt de belangrijkste sleutelboodschappen over lang stilzitten van het uitgebreide syntheserapport. Van de meest recente cijfers en gezondheidsrisico’s tot praktische aanbevelingen en duidelijke infographics.

Wat is sedentair gedrag

Sedentair gedrag omvat alle activiteiten die je uitvoert in een zittende of liggende houding. Dit zijn activiteiten met een laag energieverbruik. De slaaptijd valt hier niet onder. Voorbeelden van sedentair gedrag zijn tv- en dvd-kijken, computeren, zitten op school, op het werk of in de auto.

Gezondheidsrisico’s

Onderzoek toont aan dat wie een hele dag stilzit meer kans heeft op hartziekten, darmkanker, overgewicht, diabetes, depressie en voortijdige dood. Om gezondheidsvoordelen te boeken onderbreek je dus best zittende activiteiten om de 20 à 30 minuten door even recht te staan, een glas water te halen, of een bewegingstussendoortje in te lassen. Dit betekent dat een volwassene die aan de beweegnorm voldoet omdat hij dagelijks 30 minuten fietst, toch nog een ongezonde sedentaire levensstijl kan hebben als hij vooral zittend de dag doorbrengt.

Syntheserapport sedentair gedrag

In 2015 bundelde het VIGeZ op basis van internationale en nationale wetenschappelijke literatuur de belangrijkste bevindingen over sedentair gedrag in een syntheserapport. Dat rapport geeft een overzicht van de meest recente cijfers, gezondheidsrisico’s en aanbevelingen over sedentair gedrag.

Ook voorbeelden van strategieën uit binnen- en buitenland die lang stilzitten op school, op het werk, thuis en in de publieke omgeving beperken, komen erin aan bod. Het is de eerste keer in Vlaanderen en Europa dat alle relevante wetenschappelijke informatie over sedentair gedrag gebundeld wordt.

De factsheet en het uitgebreide syntheserapport is er voor iedereen die wil weten over het hoe je sedentair gedrag bij je doelgroep kan beperken.

Thema: Voeding, beweging en sedentair gedrag

Voor wie

Iedereen die direct of indirect met gezondheidsbevordering bezig is, zowel beleidsmakers (op lokaal als Vlaams niveau), Logo's als terreinwerkers (zoals huisartsen, preventieadviseurs, werkgevers, opgeleide gezondheidscoaches, leerkrachten, welzijns- en gezondheidsambtenaren, ...).